Η κοινωνική διαλεκτική στην "Ανδόρα" του Μαξ Φρις και στην "Επίσκεψη της γηραιάς κυρίας" του Φρήντριχ Ντύρενματ

Titel Η κοινωνική διαλεκτική στην "Ανδόρα" του Μαξ Φρις και στην "Επίσκεψη της γηραιάς κυρίας" του Φρήντριχ Ντύρενματ
Autor*in Δεμεστίχα, Αικατερίνη Π.
Publikation Νέα Εστία
Band 142
Ausgabe 1687
Datum 1977
Seiten 1468-1477
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung