Οι νέες ταινίες της εβδομάδος. Περιχαράκωση ενός εφιάλτη και ένα αξιοσέβαστο έργο.

Titel Οι νέες ταινίες της εβδομάδος. Περιχαράκωση ενός εφιάλτη και ένα αξιοσέβαστο έργο.
Autor*in Σκαλιόρας, Κώστας
Publikation Το Βήμα
Ort χ.τ.
Datum 5.2.1963
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung