[Βιβλιοκρισίες:] Loudwig Foulda "Φύρδην-Μίγδην", "Το καρναβάλι της ζωής", Friedrich Griese, ένας νέος Γερμανός συγγραφεύς, Η πανηγυρική έκδοσις των Άπαντων του Goethe

Titel [Βιβλιοκρισίες:] Loudwig Foulda "Φύρδην-Μίγδην", "Το καρναβάλι της ζωής", Friedrich Griese, ένας νέος Γερμανός συγγραφεύς, Η πανηγυρική έκδοσις των Άπαντων του Goethe
Autor*in Ταρσούλη, Γ.
Publikation Νέα Εστία
Band 2
Ausgabe 18/19
Datum 1927
Seiten 948-949
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung