Ο Αλέξης Ζορμπάς, ο Νίτσε και η αιώνια ελληνική πάλη

Titel Ο Αλέξης Ζορμπάς, ο Νίτσε και η αιώνια ελληνική πάλη
Autor*in Bien, Peter
Übersetzer*in Κάσδαγλη, Μαρίνα
Publikation Νέα Εστία
Band 90
Ausgabe 1067
Datum 1971
Seiten 75-85
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung