Ο Άλλος εν διωγμώ, Η εικόνα του Εβραίου στη λογοτεχνία. Ζητήματα ιστορίας και μυθοπλασίας

Titel Ο Άλλος εν διωγμώ, Η εικόνα του Εβραίου στη λογοτεχνία. Ζητήματα ιστορίας και μυθοπλασίας
Autor*in Αμπατζοπούλου, Φραγκίσκη
Ort Αθήνα
Verlag Θεμέλιο
Datum 1998
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung