Λεξικό ελληνο-γερμανικό: μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό, ραδιοφωνίας, ασυρμάτου, τηλεόρασης, τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικοί υπολογιστές (κομπιούτερς)= Fachwörterbuch Griechisch-Deutsch: Maschinenbau, Elektrotechnik, Rundfunk, Fernsehen, Funkwesen, Fernmeldetechnik, Elektronenrechnen (Computer)

Titel Λεξικό ελληνο-γερμανικό: μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό, ραδιοφωνίας, ασυρμάτου, τηλεόρασης, τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικοί υπολογιστές (κομπιούτερς)= Fachwörterbuch Griechisch-Deutsch: Maschinenbau, Elektrotechnik, Rundfunk, Fernsehen, Funkwesen, Fernmeldetechnik, Elektronenrechnen (Computer)
Autor*in Βαγιάνος, Ιωάννης
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1992
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung