Θέατρον Κεντρικόν, θίασος Αργυροπούλου: "Το ραντεβού" και "Λεφτά στο δρόμο", δυό γερμανικές τρίπρακτες φάρσες

Titel Θέατρον Κεντρικόν, θίασος Αργυροπούλου: "Το ραντεβού" και "Λεφτά στο δρόμο", δυό γερμανικές τρίπρακτες φάρσες
Autor*in Άγνωστη/ος
Publikation Νέα Εστία
Band 6
Ausgabe 65
Datum 1929
Seiten 726-727
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung