Λεξικό ελληνογερμανικό στη νεοελληνική-δημοτική γλώσσα: με 66.000 λέξεις και πολλούς επιστημονικούς-τεχνικούς και εμπορικούς όρους

Titel Λεξικό ελληνογερμανικό στη νεοελληνική-δημοτική γλώσσα: με 66.000 λέξεις και πολλούς επιστημονικούς-τεχνικούς και εμπορικούς όρους
Autor*in Πάτσης, Χάρης
Ort Αθήνα
Verlag Οργανισμός εγκυκλοπαιδικών εκδόσεων
Datum 1967
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung