Λεξικόν γερμανο-ελληνικόν. Deutsch-griechisches Wörterbuch

Titel Λεξικόν γερμανο-ελληνικόν. Deutsch-griechisches Wörterbuch
Autor*in Δρακόπουλος, Εμμανουήλ Χρ.
Ort Αθήνα
Verlag Φέξης
Datum 1903
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung