Το τέλος της τέχνης. Στον Αντόρνο και τον Ντεμπόρ

Titel Το τέλος της τέχνης. Στον Αντόρνο και τον Ντεμπόρ
Autor*in Jappe, Anselm
Übersetzer*in Γυιόκα, Λία
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Εκδόσεις των ξένων
Datum 2007
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung