Στοχασμός και ποίηση: Χάιντεγγερ και Χαίλντερλιν

Titel Στοχασμός και ποίηση: Χάιντεγγερ και Χαίλντερλιν
Autor*in Τζαβάρας, Γιάννης
Ort Ν. Κηφισιά
Verlag Bookstars
Datum 2017
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung