Τοξικολογία. Εγχειρίδιον διά Ιατρούς, Φαρμακοποιούς, Δικαστικούς και αστυνομικούς Υπαλλήλους. Παρά Ξαυερίου Λάνδερερ Δ. Φιλοσ. αρχιφαρμακοποιού της Α. Μ. τακτικ. καθηγητού της Χημείας εν τω Οθωνείω Πανεπιστημείω, μέλους του Β. ἰατροσυμβουλίου, επιτιμίου και αντεπιστέλλοντος μέλους των Φαρμακευτικών εταιριών της Ρωσσίας, της Βαυαρίας, της βορείου Γερμανίας, της ορυκτολογικής εν Ιένη, της φυσικοϊατρικής

Wissensbasis

Xaver Landerer
Titel Τοξικολογία. Εγχειρίδιον διά Ιατρούς, Φαρμακοποιούς, Δικαστικούς και αστυνομικούς Υπαλλήλους. Παρά Ξαυερίου Λάνδερερ Δ. Φιλοσ. αρχιφαρμακοποιού της Α. Μ. τακτικ. καθηγητού της Χημείας εν τω Οθωνείω Πανεπιστημείω, μέλους του Β. ἰατροσυμβουλίου, επιτιμίου και αντεπιστέλλοντος μέλους των Φαρμακευτικών εταιριών της Ρωσσίας, της Βαυαρίας, της βορείου Γερμανίας, της ορυκτολογικής εν Ιένη, της φυσικοϊατρικής
Autor*in Λάνδερερ, Ξαυέριος
Ort Εν Αθήναις
Verlag Εκ της Τυπογραφίας Κ. Αντωνιάδου
Datum 1843
Weiteres (Veloudis 1983, S. 202)
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung