Γραφή και σιωπή στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Με αφορμή μια αισθητική προσέγγιση του Theodor Adorno

Wissensbasis

Theodor W. Adorno
Titel Γραφή και σιωπή στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Με αφορμή μια αισθητική προσέγγιση του Theodor Adorno
Autor*in Ροζάνης, Στέφανος
Publikation Πλανόδιον
Ausgabe 23
Datum 1996
Seiten 404-410
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung