Έθνος και Γλώσσα

Titel Έθνος και Γλώσσα
Autor*in Γληνός, Δημήτριος
Ort Αθήνα
Verlag Εστία
Datum 1922
Weiteres Επιδράσεις K. Krumbacher, A. Thumb, W. Wundt, dt. "Klassiker", K. Liebknecht
Quelle Veloudis 1983, S. 398
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung