Ο Φάουστ κ' οι σύγχρονοι

Titel Ο Φάουστ κ' οι σύγχρονοι
Autor*in Πολίτης, Φώτος
Publikation Πρωία
Datum 1.7.1932
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung