Περί των εν Σαντορήνη [sic] Θερμών Υδάτων. Παρά Ξαυερίου Λάνδερερ, Βασιλικού Φαρμακοποιού και μέλος του Ιατροσυνεδρίου

Wissensbasis

Xaver Landerer
Titel Περί των εν Σαντορήνη [sic] Θερμών Υδάτων. Παρά Ξαυερίου Λάνδερερ, Βασιλικού Φαρμακοποιού και μέλος του Ιατροσυνεδρίου
Autor*in Λάνδερερ, Ξαυέριος
Ort Εν Αθήναις
Verlag Εκ του περί τα Ιδιωτ. Έργα Τμήμ. της Β. Τυπογραφίας
Datum 1835
Quelle Veloudis 1983, S. 202
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung