Με τους "Ληστές" αρχίζει παραστάσεις το Εθνικό Θέατρο

Titel Με τους "Ληστές" αρχίζει παραστάσεις το Εθνικό Θέατρο
Autor*in Άγνωστη/ος
Publikation Η Καθημερινή
Datum 4.10.1983
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung