Το ξεχασμένο Ολοκαύτωμα: Η φυλετική θεωρία και η καταστροφή του "άλλου", συμβολή στην εκπαιδευτική αξιοποίηση της μνήμης της γενοκτονίας των Ρομά

Titel Το ξεχασμένο Ολοκαύτωμα: Η φυλετική θεωρία και η καταστροφή του "άλλου", συμβολή στην εκπαιδευτική αξιοποίηση της μνήμης της γενοκτονίας των Ρομά
Autor*in Γκότοβου, Αναστασία
Ort Αθήνα
Verlag Εναλλακτικές Εκδόσεις
Datum 2017
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung