Μαρία Στούαρτ (Θίασος Κοτοπούλης και Κυβέλης)

Titel Μαρία Στούαρτ (Θίασος Κοτοπούλης και Κυβέλης)
Autor*in Μοσχοβίτης, Πολύμερος
Publikation Αθηναϊκά Νέα
Datum 26.10.1932
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung