Οι Ληστές (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)

Titel Οι Ληστές (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)
Autor*in Λιγνάδης, Τάσος
Publikation Η Kαθημερινή
Datum 4./5.12.1983
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung