Η βασίλισσα των τζιτζικιών. H κατοχή και η αντίσταση μέσα από τα μάτια ενός παιδιού

Titel Η βασίλισσα των τζιτζικιών. H κατοχή και η αντίσταση μέσα από τα μάτια ενός παιδιού
Autor*in Ζερβουλάκος, Γιώργος
Ort Αθήνα
Verlag Κοχλίας
Datum 2002
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung