Η προοπτική του ρομαντισμού : Μια συγκριτική μελέτη των ρομαντικών κινημάτων στην Αγγλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία

Titel Η προοπτική του ρομαντισμού : Μια συγκριτική μελέτη των ρομαντικών κινημάτων στην Αγγλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία
Autor*in Furst, Lilian
Übersetzer*in Σύρμα, Κλειώ
Hrsg. der Reihe Ροζάνης, Στέφανος
Ort Αθήνα
Verlag Ψυχογιός
Datum 2001
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung