Παρατηρήσεις εις την υπό Α. Δαλέζιου μετάφρασιν του "Συστήματος της Φιλοσοφίας" του W. Wundt

Titel Παρατηρήσεις εις την υπό Α. Δαλέζιου μετάφρασιν του "Συστήματος της Φιλοσοφίας" του W. Wundt
Autor*in Λογοθέτης, Κωνσταντίνος Ι.
Publikation Αθηνά
Band 33
Datum 1921
Seiten 3-24
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung