Ακαδημαϊκή ορολογία ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών: τρίγλωσσο εγχειρίδιο: αγγλικά-γερμανικά-ελληνικά= Academic terminology of the humanities and social sciences= Akademischer Wortschatz der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften: ein dreisprachiges Handbuch: Englisch-Deutsch-Neugriechisch

Titel Ακαδημαϊκή ορολογία ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών: τρίγλωσσο εγχειρίδιο: αγγλικά-γερμανικά-ελληνικά= Academic terminology of the humanities and social sciences= Akademischer Wortschatz der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften: ein dreisprachiges Handbuch: Englisch-Deutsch-Neugriechisch
Autor*in Portz, Renate
Autor*in Γεναράκη, Αμαλία
Ort Αθήνα
Verlag Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
Datum 1997
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung