Δημητρίου Παναγιωτάδου του Γοβδελά Δόκτορος των Ελευθέρων Τεχνών και της Φιλοσοφίας Στοιχεία Αλγέβρας. Οδού Μαθηματικής. Μέρος Πρώτον

Titel Δημητρίου Παναγιωτάδου του Γοβδελά Δόκτορος των Ελευθέρων Τεχνών και της Φιλοσοφίας Στοιχεία Αλγέβρας. Οδού Μαθηματικής. Μέρος Πρώτον
Autor*in Γοβδελάς, Δημήτριος
Ort Εν Άλλη τη Μαγδεβουργική
Verlag Φριδ. Αύγ. Γρούνερ
Datum 1806
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung