Γιούγκερμαν

Wissensbasis

M. Karagatsis
Titel Γιούγκερμαν
Autor*in Καραγάτσης, Μ.
Ort Αθήναι
Verlag Κολλάρος
Datum 1938
Weiteres Επιδράσεις/Μοτίβα: Φρόυντ/Ψυχανάλυση
Quelle Veloudis 1983, S. 455
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung