Εισαγωγή στον Husserl: Θέματα σύγχρονης γερμανικής φιλοσοφίας

Titel Εισαγωγή στον Husserl: Θέματα σύγχρονης γερμανικής φιλοσοφίας
Autor*in Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Τερέζα
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Κυριακίδης
Datum 1986
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung