Άκλαινδερ (Φρειδ. Γουλ. Hacklaender)

Wissensbasis

Nikolaos G. Politis
Titel Άκλαινδερ (Φρειδ. Γουλ. Hacklaender)
Autor*in Γ. Μ. Β.
Herausgeber*in Πολίτης, Νικόλαος Γ.
Band 1
Ort Αθήνησι
Verlag Μπαρτ και Χιρστ εκδόται
Datum 1889-1890
Seiten 431
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung