Το θέατρο. "Μαρία Στούαρτ" του Σίλλερ. Στο Εθνικό Θέατρο.

Titel Το θέατρο. "Μαρία Στούαρτ" του Σίλλερ. Στο Εθνικό Θέατρο.
Autor*in Πλωρίτης, Μάριος
Publikation Ελευθερία
Ort χ.τ.
Datum 21.10.1955
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung