Συντακτικόν της Γερμανικης Γλώσσης Προς χρήσιν των περί ταύτην ασχολουμένων Υπό Δ. Η. Οἰκονομίδου

Titel Συντακτικόν της Γερμανικης Γλώσσης Προς χρήσιν των περί ταύτην ασχολουμένων Υπό Δ. Η. Οἰκονομίδου
Autor*in Οικονομίδης, Δ. Η.
Ort Εν Λειψία
Verlag Εκ της Τυπογραφίας και του Στοιχειοχυτηρίου Γ. Δρουγουλίνου
Datum 1885
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung