Τεχνικόν Επιμελητήριον της Ελλάδος. Αι Διαλέξεις του αρχιτέκτονος Κου Erich Mendelsohn

Titel Τεχνικόν Επιμελητήριον της Ελλάδος. Αι Διαλέξεις του αρχιτέκτονος Κου Erich Mendelsohn
Autor*in Άγνωστος
Publikation Έργα
Ausgabe 147
Datum 15 Ιουλίου 1931
Seiten 48-49
Weiteres Ανώνυμος αρχιτέκτων («φίλος αρχιτέκτων, εκλεκτόν μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου»)
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung