[Κριτική θεάτρου:] Ένα μέτριο έργο κ' ένα σκηνοθετικό κατόρθωμα. Εθνικό θέατρο: Μπύχνερ "Ο θάνατος του Δαντών", Δράμα σε 4 πράξεις και 24 εικόνες.

Wissensbasis

Alkis Thrylos
Titel [Κριτική θεάτρου:] Ένα μέτριο έργο κ' ένα σκηνοθετικό κατόρθωμα. Εθνικό θέατρο: Μπύχνερ "Ο θάνατος του Δαντών", Δράμα σε 4 πράξεις και 24 εικόνες.
Autor*in Θρύλος, Άλκης
Publikation Νέα Εστία
Band 13
Ausgabe 146
Datum 1933
Seiten 109-110
Weiteres Θεατρική παράσταση: G. Büchner "Dantons Tod" (Αθήνα) (Veloudis 1983, S. 482)
Quelle Veloudis 1983, S. 482
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung