Δόν Κάρλος (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)

Titel Δόν Κάρλος (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)
Autor*in Γεωργουσόπουλος, Κώστας
Publikation Το Βήμα
Datum 13.11.1975
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung