Ιστορική αφήγηση και λειτουργία της γερμανικής ιστορικής πραγματικότητας στο μυθιστότρημα "οι Αθώοι" του Hermann Broch

Titel Ιστορική αφήγηση και λειτουργία της γερμανικής ιστορικής πραγματικότητας στο μυθιστότρημα "οι Αθώοι" του Hermann Broch
Autor*in Παπαδογιωργάκης, Αλέξανδρος
Publikation Μνήμων
Band 32
Datum 2012
Seiten 223-244
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung