Επιτομή εκ της περιλήψεως της γυμναστικής. Εξεδόθη υπό Γ. Θ. Παγώντος μετά του προβληματολογίου

Titel Επιτομή εκ της περιλήψεως της γυμναστικής. Εξεδόθη υπό Γ. Θ. Παγώντος μετά του προβληματολογίου
Autor*in Πάγων, Γεώργιος Θ.
Ort Εν Αθήναις
Verlag Εκ του Τυπογραφείου Ν. Αγγελίδου
Datum 1855
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung