Η φιλοσοφία ως συστηματική θεωρία : δοκίμιο για τον Niklas Luhmann

Wissensbasis

Theodoros Jeorjiou
Titel Η φιλοσοφία ως συστηματική θεωρία : δοκίμιο για τον Niklas Luhmann
Autor*in Γεωργίου, Θεόδωρος
Ort Αθήνα
Verlag Σακκούλα
Datum 2003
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung