Η "προμάμμη" του Γκριλλπάρτσερ. Η αποψινή παράστασις της Επαγγελματικής Σχολής

Wissensbasis

Franz Grillparzer
Titel Η "προμάμμη" του Γκριλλπάρτσερ. Η αποψινή παράστασις της Επαγγελματικής Σχολής
Autor*in Πολίτης, Φώτος
Publikation Πολιτεία
Datum 31.3.1927
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung