Μικρόν λεξικόν της ομιλουμένης και γραπτής νεοελληνικής γλώσσης: Ελληνο-γερμανικόν λεξικό

Titel Μικρόν λεξικόν της ομιλουμένης και γραπτής νεοελληνικής γλώσσης: Ελληνο-γερμανικόν λεξικό
Autor*in Μητσοτάκης, Ι.Κ.
Ort Berlin
Verlag Langenscheidt
Datum 1905
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung