Γερμανοελληνικό λεξικό νομικής ορολογίας

Titel Γερμανοελληνικό λεξικό νομικής ορολογίας
Autor*in Καΐσης, Αθανάσιος
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Σάκκουλας
Datum 1995
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung