Μελπομένη ήτοι Συλλογή εκλεκτών παιδικών ασμάτων υπό κρούσιν κλειδοκυμβάλου προς χρήσιν των Ελληνίδων Οικογενειών

Wissensbasis

Anastassios Ν. Maltos
Titel Μελπομένη ήτοι Συλλογή εκλεκτών παιδικών ασμάτων υπό κρούσιν κλειδοκυμβάλου προς χρήσιν των Ελληνίδων Οικογενειών
Autor*in Μάλτος, Αναστάσιος
Ort Οδησσός
Verlag Τύποις Χρυσογέλου
Datum 1887
Weiteres Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει 27 μονόφωνα άσματα με συνοδεία πιάνου, με γερμανικές δημοτικές μελωδίες και άσματα κορυφαίων γερμανών συνθετών σε απόδοση ελλήνων λογίων.
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung