Ο Φίλιππος Ιωάννου: Ο λόγιος επαναστάτης και οι απαρχές της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος

Wissensbasis

Filippos Ioannou
Titel Ο Φίλιππος Ιωάννου: Ο λόγιος επαναστάτης και οι απαρχές της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος
Autor*in Ζαμπανιώτη, Αικατερίνη
Publikation Θεσσαλικά Μελετήματα
Band 9
Datum 2019
Seiten 91-127
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung