Τερψιχόρη ήτοι Συλλογή χορικών ασμάτων «Εγκριθείσα εν τω διαγωνισμώ των διδακτικών βιβλίων κατά τον ΒΡΛ΄ νόμον προς χρήσιν των σχολείων και των διδασκαλείων αμφοτέρων των φύλων»

Wissensbasis

Anastassios Ν. Maltos
Titel Τερψιχόρη ήτοι Συλλογή χορικών ασμάτων «Εγκριθείσα εν τω διαγωνισμώ των διδακτικών βιβλίων κατά τον ΒΡΛ΄ νόμον προς χρήσιν των σχολείων και των διδασκαλείων αμφοτέρων των φύλων»
Autor*in Μάλτος, Αναστάσιος Ν.
Ort Αθήνα
Verlag Βιβλιοπωλείον της Εστίας
Datum 1903
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung