Το "υπερεμπειρικόν" εν τη φιλοσοφία του Φρειδερίκου Ερρίκου Jacobi : Συμβολή εις την ιστορίαν του"πράγματος καθ'εαυτό"

Titel Το "υπερεμπειρικόν" εν τη φιλοσοφία του Φρειδερίκου Ερρίκου Jacobi : Συμβολή εις την ιστορίαν του"πράγματος καθ'εαυτό"
Autor*in Ζούμπος, Αναστάσιος Ν.
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1956
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung