Ένα διεθνές curriculum για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση : Αναλυτικά προγράμματα σε Ελλάδα και Γερμανία: Χθες, σήμερα, προοπτικές

Titel Ένα διεθνές curriculum για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση : Αναλυτικά προγράμματα σε Ελλάδα και Γερμανία: Χθες, σήμερα, προοπτικές
Autor*in Παλαιολόγου-Γκικοπούλου, Κωνσταντίνα
Ort Αθήνα
Verlag Ιδιωτική Έκδοση
Datum 2005
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung