Πορτραίτο του Έλιας Κανέττι

Titel Πορτραίτο του Έλιας Κανέττι
Autor*in Όξ, Χάννελόρε
Übersetzer*in Ίσαρης, Αλέξανδρος
Publikation Ausblicke
Ausgabe 22-23
Datum 1975
Seiten 447-456
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung