Χαίλντερλιν και Σοφοκλής

Titel Χαίλντερλιν και Σοφοκλής
Autor*in Beaufret, Jean
Übersetzer*in Αβραμίδου, Ιωάννα
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Σαιξπηρικόν
Datum 2010
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung