Η Κριτική Θεωρία κατά τον Max Horkheimer

Wissensbasis

Max Horkheimer
Titel Η Κριτική Θεωρία κατά τον Max Horkheimer
Autor*in Χρόνης, Νικόλαος
Ort Αθήνα
Verlag Καρδαμίτσα
Datum 1993
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung