Μπέρτολτ Μπρεχτ. Κριτικές προσεγγίσεις

Wissensbasis

Bertolt Brecht
Titel Μπέρτολτ Μπρεχτ. Κριτικές προσεγγίσεις
Herausgeber*in Βαλαβάνη, Νάντια
Ort Αθήνα
Verlag Στάχυ
Datum 2002
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung