Η "Δίκη" του Κάφκα στο φεστιβάλ του Σάλτζμπουρκ

Wissensbasis

Angelos Doxas Franz Kafka
Titel Η "Δίκη" του Κάφκα στο φεστιβάλ του Σάλτζμπουρκ
Autor*in Δόξας, Άγγελος
Publikation Νέα Εστία
Ausgabe 633
Datum 15.11.1953
Seiten 1691-1696
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung