Μελέτη της φαρμακευτικής εξάρτησης. Συγκριτική έρευνα ορισμένων κοινωνικών χαρακτηριστικών της στην Ελλάδα και στη Δ. Γερμανία

Titel Μελέτη της φαρμακευτικής εξάρτησης. Συγκριτική έρευνα ορισμένων κοινωνικών χαρακτηριστικών της στην Ελλάδα και στη Δ. Γερμανία
Autor*in Αγοραστίδης, Χρήστος
Universität Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Ort Θεσσαλονίκη
Datum 1985
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung